Lehké opevnění z let 1937 - 1938
Základ obrany mladičkého státu

  • V roce 1937 byla zahájena výstavba lehkého opevnění nového typu. Ředitelství opevňovacích prací v čele s div. gen. Karlem Husárkem
    plánovalo vybudování více než 15 tisíc těchto objektů na území ČSR.
  • Narozdíl od pevnůstek budovaných v roce 1936 řídce na vyvýšených místech, určených pro vedení přímé palby byly Řopíky revolučním řešením. Využitím palebných sektorů z bočních střílen vzájemně se překrývajících a důmyslným umístěním v terénu blízko sebe, vznikly nepropustné linie, které měly odrazit nebo zbrzdit postup nepřítele.
  • Čelní stěna pevnosti byla nejsilnější v objektu. Společně s výběžky chránícími boční střílny před přímým zásahem a opatřena záhozem zesilovala odolnost objektu proti palbě z tehdejších těžkých zbraní.
  • Druhou nejsilnější stěnou byla stropnice objektu, odolávající leteckému útoku. Zatravněna a doplněna maskováním ztěžovala identifikaci objektu
    při leteckém průzkumu. Společně s maskovacími nátěry ostatních stěn, přírodními materiály jako chvojí apod. měly objekty splynout s okolím.

Generál Husárek se zabýval výstavbou československého opevnění a v březnu 1935 se proto stal vrchním velitelem ředitelství opevňovacích prací. Díky svým výsledkům byl v říjnu 1935 jmenován podnáčelníkem hlavního štábu a v červenci 1936 byl povýšen na divizního generála. Koncem roku 1937 se vzdal této funkce a zůstal ředitelem opevňovacích prací. V listopadu 1937 zpracoval podrobný opevňovací plán, který je známý jako tzv. Husárkův program, jehož dokončení mělo být kompletní v 50.letech.

Palebné výseče řopíků

vysecebuzola